Meedoen

Wie of wat maken voor jou deze buurt?

Wat valt je op als je op straat loopt?

Waar maak je je zorgen over in deze buurt?

Heb je het gevoel dat je invloed hebt op dat wat in de buurt gebeurt?

Hoe gaan mensen met elkaar om in deze buurt?

DAT DUS Oost aan het Woord is een project dat groeit en blijvend een geluid van bewoners op straat wil brengen. Daarom willen we je uitnodigen ook je stem te laten horen als je in Oost/ de Indische Buurt woont of werkt. We gaan ook met groepen in gesprek. Dus: wil je zelf in gesprek, als groep of heb je een tip voor iemand die we hoe dan ook moeten spreken, laat het weten en dan komen we buurten. Ook willen we bewoners bij het maken van de posters betrekken. 

Neem contact op met:

hallo@datdus.amsterdam