Over

DAT DUS (Oost aan het Woord) is een project dat een geluid van bewoners op straat wil brengen door kleine of grote uitspraken van hen middels posters te verspreiden in de openbare ruimte, voor de ramen van winkels, het buurthuis en de vensters van mensen zelf. Gewone uitspraken van bewoners in hun eigen woorden, soms simpel, soms plat, soms poëtisch maar ten alle tijden echt. Daarmee willen we de publieke ruimte heroveren op de vele commerciële boodschappen die er te vinden zijn en het gesprek over de buurt op straat laten plaatsvinden. De straat is tenslotte de ruimte die we met elkaar delen.

Uiteraard zijn de gesprekken die deze uitspraken ontlokken minstens zo belangrijk. Met het voeren van deze gesprekken tekent het project op wat er in de buurt leeft onder al haar bewoners: van jong tot oud, van nieuwkomers tot ouwe rotten, rijk en arm en alles daar tussenin. We proberen zoveel mogelijk verschillende mensen aan het woord te laten. De gesprekken gaan over je thuis voelen, over favoriete plekken en de grootste ergernissen en zorgen. De gesprekken gaan over de gedeelde ruimte: de straten, de speeltuinen, de pleinen en het park. Ook gaan de gesprekken over de veranderingen in de buurt, hoe kijken mensen daar tegenaan, hebben ze het gevoel invloed te hebben op dat wat er in de buurt gebeurt, voelen ze zich betrokken of juist helemaal niet? Kinderen kijken anders dan hun ouders, bewoners die veel in de buurt zijn hebben andere dingen nodig dan mensen die de hele dag buiten de buurt werken, sommige bewoners hebben nauwelijks buurtcontacten anderen heel veel. 

De stad verandert snel, zo ook de Indische Buurt, zo ook Oost, zo ook ons sociale leven. Persoonlijke boodschappen worden vooral binnenshuis of via sociale media uitgewisseld. Onverwachte, of  uitdagende boodschappen van anderen bereiken je dankzij algoritmen steeds minder. Met dit project maken we de gedachten, de gevoelens en ideeën van bewoners zichtbaar. DATDUS wijst andere bewoners en voorbijgangers met een kader op deze uitspraken. Doel is mensen te laten nadenken over het leven in de Indische Buurt en de gemeenschappelijke ruimte die zij met elkaar delen.